Tuesday, May 8, 2007

Sinjoräddvajsor

”Siiinjor äddvajsor”
”Hur fan kunderu missa de?”
”Siiiiiinjor äddvajsor”
”Hur fan gick de till?”
”Siiiiinjor äddvajsor”
”Du bara: ’GeePee, du skulle kunna bli kånnsullt’”
”Siiiiiiiiiinjor äddvajsor”
”’GeePee, du få va Projecktledare om du vill’”
”Siiiiiiiiiiiinjor äddvajsor”
”’Eller Ombudsman – vasäjjeru om de?’”
”Sinjor äddvajsor”
”Du bara: ’Kommunikasjonsombudsmann.’”
”Sinjoräddvajsor”
”Fattar inte huru kunde missa de? Du bara: ’Kommunalrådsombudsman? GP? De känns väl fräckt?’”
”… Sinjor...”
”Helt obegripligt”
”….Äddvajsor…”

No comments: