Monday, May 21, 2007

I wanna drive the Sabooni

”Vi snackar Sabooni”
”Zamboni?”
”I wanna drive the Sabooni”
”Sä jäla skönt. Fatta feta ishallen åsså kör man runt på sin Sabooni”
”Jag ser det inte framför mig liksom? Hon har ju inga hjul?”
”Ä nevermind. De va inte de ja ville snacka om. Hon e skön”
”Sabooni?”
”Jaföffan. Skitskön. Nu e hon ute å konstaterar att de e färre brudar i styrelserna än när Winberg va Amazonhövding”
”Funny that.”
”’Ja tjena de e ja som e Zamboni å nu ska ni ha fler brudar i styrelserna.’”
”Vem bryr sig liksom?”
”Annars kommer ja att lagstifta att jag kommer att lagstifta”
”Exactly”
”’Jag kommer att lagstifta stenhårt att styrelser e styrelser’”
”’Ni måste ta Annsvar liksom Annars jävlar ser jag till att Ingenting händer’”
”’Minskningen är ett resultat av övergången från kvoteringshotet till att företagen tar eget ansvar i frågan. Företagen tar inte frågan på tillräckligt stort allvar’”
”Shitmannen. Den tjejen e verkligen Påre”
”’Men samhället kräver en förändring och vi tittar på nya sätt att sätta press på bolagen’”
”’Sätta Press’! Suuperskönt! Mer sånt!”

No comments: