Monday, May 7, 2007

Morgonmöte, Måndag

”Jassådär är du ju. Ja då kör vi väl dårå.”
”Åkej”
”Ååkej… Å helgen?”
”Jorå. Jämna plågor. Inget speciellt faktiskt.”
”Ållrajt. Planen för veckan?”
”Ja… vaffan? Vi kan väl köra på som vanligt.”
”Javaffan. Det verkar ju funka rätt ållrajt”
”Opinionsmätningarna bara: SAP – väschta partit”
”Never change a winning team så att säga...”
“Menn... Vi Måste säjja nåt om Frankrike”
”Frankrike? Sego? Sarko? Donnie Darko?”
”Precis. Vem fan kan säjja nåt om Frankrike?”
”Ja djiisus. De e tamefan inte vår starka sida.”
”Eliiasson?”
”Eliiasson? Han ska enbart hålla sig på Youtube. Väckväck! Hur fan tänkeru?”
”Ja bara changsar lite. Han verkar va lite sådär: Voulez-vous? Je suis Jean Liasion.”
“Valmont? Eliasion?”
”Jean Elision?”
“Då blire Jeanelision men karln ska väck i alla fall.”
”Aha…Svenning?”
”Svenning? Fatta vilken skööning. Han kan snacka Frankrike”
”Je suis O le svenäng – Europa! La france! ’Ja sitter här på en bistrôt i Marseille med den Intellektuella Eliten’”
”Han rockar. Men fan. Han e ju Ledarskribent. Han bara: Integritet!”
”Integritet! Intellektuell Elit! Mina Frrranska Intellektuella Vännerr… Jag minns sommarren sextiåtta!””
”Whatever – killen e liksom Fristående Intellektuell”
”Ere därför man inte begriper va han vill ha sagt?”
”Exactly. Honom kan vi inte skicka fram. Jävla katastrof”
”Hmm… Fan. Då blev de rätt svårt allså. Ävaffan. Vi skickar nån nobody härifrån sextiåttan. Det funkar nog”
”Va ska vi sägarå?”
”Det e skitlätt: ’Sego rockar. Vi vann egentligen!’”
”Nävaffaaan? Det funkar inte. Folk vet ju att den där andra lirarn vann.”
”Svenne banan? Koll på Sarko? Skulle inte tro det.”
”Så du tycker bara: ’valet har visat att socialistpartiet åter har blivit något att räkna med i fransk politik … Ségolène Royal har fört en mycket framgångsrik valkampanj och vunnit nya grupper.’”
”Föffan: Sego rockar! Räkna med socialism!”
”Whatever. Vi kör väl på de. Ringer du?”

No comments: