Thursday, October 25, 2007

Ååtviddabärj

”Ja säjjer bara: Marita!
”Marita e grym”
”Marita rockar fett”
”’Moderaterna har stemma’”
”’Moderaterna e omodärna’”
”’sjutti procent av skattesänktningarna går från de fattiga till de rik’”
”’Åsså e skattesänkningarna inte finansierade: OANSVARIA’”
”’Hoppla vade skakar på finnansmarknaderna!”
”’jajjamennsann de suger… vi ska va duktiga å tjäna bra me stålar’”
”’Välljer moderaterna å va moderna å ansvariga?’”
”Skulle inte tro de”
”Nännämännsann… Mådderaater e aldrig modäärna”
”Mådderaater e aldrig annsvariga”
”Mådderaater e som slaggprodukter i massatillverkning”
”Mådderaater e det vi gillar allra minnst”
”Mådderaater e sånnt vi torkar oss me när vi e klara”
”Mådderaater e så kass”
”Måååderaater ee såå kass… Dom kan innte speela fotboll”
”Mååderaater ee såå dålia dom förlorar hela tiden”
”Ashitmannen vaffan? De e som Åtviddabärj eller nåt”
”Visstserru… Mådderaterna e jälarimej Ååtviddabärj”
”Omoderna! Oansvariga! Orättvisa!”
”Ååtviddabärj rakt av”
”Visstserru”

No comments: