Sunday, October 14, 2007

Karlavägen, Söndag

”Amenvaffan? Vi göör ju inte ett skit dom här dagarna.”
”Njetprivatjet. De e så vi jobbar.”
”Vaddå Vi? Vaddå jobbar?”
”Ja asså. Vi i bemärkelsen prsmedjan.”
”Å jobbar i bemärkelsen?”
”Ja jobbar asså. Chilla me journalists å hålla koll i största allmänhet”
”Hålla koll?”
”Amenliksom hålla kåll. Veta vem som är vad när å hur.”
”Åkej?”
”Amen typ att…”
”…”
”Typ att…”
”… Im lissnin mannen im lissnin”
”Typ att de e partiledardebatt på onnsda”
”Partiledardebatt”
”Avisstserru. Partiledardebatt”
”Amenvemfanbryrsej?”
”Moona? Kanske?”
”Visst. Men liksom. Riksdan? Vem bryr sej?”
”Vaddå – de e ju väschta SVT24 heela dan där borta”
”Ässveeteetjufyyra? Vaffan e de för skit? Ere dom där bannabappababannabapa ’Ring in nu! Ring in! Vilket slags djur är Kalle Anka? De e fyyra bokstäver å slutar på nka”
”nka hit å nka dit? Du e tamefan helt fixeerad”
”Ere de som e tjufyyra?”
”Jajjamännsann… Åsså får man Figge på köpe”
”Figge? Floggar han 071nummer numera?”
”Visstmannen. Sen GP outade att han skulle släppa en ’alltidensamaldrigensam tvåpunktnoll’ så tappade Figge konceptena tottaalt.”
”Åkej?”
”Visst. Så han bara: Shitmannen? Vaffan ska ja jöra nurå?”
”Åsså slängde han in att: ’Öppnakanalen! De rockar!’”
”Avisstserru…”
”…”
”…”
”…”
”Jaha?”
”Ja. Bättre blire inte.”
”Whatever.”

No comments: